wtorek, 12 marca 2019

RITA okładka / RITA cover

Okładka powieści graficznej RITA
Rita to druga część Teralogii Bardo.
Premiera we wrześniu 2019 roku.

Pierwszy tom pt.: STOLP wydało Wydawnictwo Komiksowe w 2017 roku. Nie stety kończy ono swoją działaność, 
dlatego drugą część wyda Timof i Cisi Wspólnicy.
W tym miejscu chcieliśmy podziekować
 Wojtkowi Szotowi, naczelnemu WK, za zaufanie i współpracę.
____________________________________


The cover of the graphic novel RITA

Rita is the second part of Teralogy Bardo.
The premiere in September 2019.

The first volume STOLP, was published by the Wydawnictwo Komiksowe in 2017. They finish their activities, so the second part will be released by Timof and Cisi Partners.

At this point, we would like to thank Wojtek Szot, the head of the WK, for trust and cooperation.