czwartek, 18 lipca 2019

RITA / Trailer

RITA is the second part of Bardo Tetralogy, a graphic novel created by Wojciech Stefaniec and Daniel Odiji.
STOLP is the first part.
___________________

RITA to druga część tetralogii Bardo, powieści graficzne twodzonej przez Wojciecha Stefańca i Daniela Odiję.
Stolp to pierwsza część.

Animation / Animacja:
Wojciech Stefaniec

Music / Muzyka:
Bartosz Giecewicz